Tài liệu mới nhất

Microservices là gì?

Microservices là gì?

Chào các bạn, sau một thời gian dài bận bịu với các dự án sử dụng các công nghệ cũ, hoặc các công nghệ do khách hàng chọn lựa từ trước, mình bỗng nhiên ngỡ ngàng khi nghe phong phanh dự án m..

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

Một vài năm trở lại đây, khái niệm kiến trúc Microservices hiện là chủ đề rất hot trong cộng động lập trình viên. Thật không khó để có thể tìm thấy một bài viết, một bản báo cáo hay một bài ..